KOMENTARZ REDAKCJI

Prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec
Redaktor NaczelnyHistoria Techniki i Nauki – częścią historii polskiej Emigracji.

Przez 50 lat Technika i Nauka rejestruje i upamiętnia osiągnięcia
polskich inżynierów i techników na Obczyźnie.

(...) Znane są powszechnie zasługi waszej emigracji w dziedzinie badań i publikacji dotyczących historii Polski, zwłaszcza w ostatnim stuleciu. Jest to ogromny wkład w poznanie prawdziwej przeszłości narodu. Gdyby zabrakło tego wkładu badawczego i wydawniczego, poznanie przeszłości narodowych dziejów byłoby niepełne.

Z przemówienia JPII do Polaków w Wielkiej Brytanii.
Londyn, 30. V. 1982r

(...) Wydawnictwo Stowarzyszenia, periodyk „Technika i Nauka” jest właśnie takim nadzwyczaj ważnym, wielopłaszczyznowym elementem utrwalania narodowej tożsamosci i kształtowania obrazu polskiej myśli technicznej poza Krajem. Jest także międzynarodowym forum wymiany informacji i osiągnieć twórczych, przypominających o dokonaniach naszych rodaków, rozproszonych w różnych częściach świata.

Fragment tekstu ze „Słowa Wstępnego” Prezydenta
Ryszarda Kaczorowskiego do Nr 71/2002 Techniki i Nauki.

Jak na Jubilatkę przystało czytelnicy otrzymują wyjątkowy prezent jubileuszowy - dostęp do archiwum tego periodyku - w postaci zbioru o objętości ponad 4500 stron. Zbiór archiwalny tej publikacji to część bogatego dziedzictwa historycznego nie tylko Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, lecz wielu polskich inżynierów, naukowców i techników żyjących i pracujących w krajach swego zamieszkania, na różnych kontynentach.

Zbiór jest umieszczony w internecie pod adresem www.technikainauka.pl. Wydanie cyfrowe znajduje się również na płycie DVD, ktorą można zamówić kontaktując się z biurem Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii office@stpuk.org.

Publikacje polskich stowarzyszeń technicznych poza Polską są mało znane w kraju, gdyż dostęp do nich w bibliotekach akademickich był ograniczony ze względu na ich mały nakład (skromne finanse), a nawet ograniczany przed 1989 rokiem. Wiele artykułów pochodących z prac badawczych w dalszym ciągu może być źródłem przeglądów literatury prac badawczych, pomimo znacznego upływu czasu, ale również stanowić dokumentację działalności emigracyjnej dla kolejnych pokoleń polskiego pochodzenia w ich krajach zamieszkania.

Mamy nadzieję, że oferta nasza spotka się również z zainteresowaniem ze strony badaczy z uczelni i ośrodków naukowych poza Polską interesujących się polskimi osiągnięciami naukowymi i technicznymi.

W międzyczasie zapraszamy do naszej witryny internetowej, w której można znaleźć więcej informacji o naszej działalności pod adresem: www.stpuk.org

Zadanie realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2011. Umowa Nr 163/04/11 pomiędzy Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" a Stowarzyszeniem Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.