DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

Czasopisma poprzedzające Technikę i Naukę

Od powstania STP w Wielkiej Brytanii, we wrześniu 1940 roku, pierwszym środkiem łączności Zarządu z członkami były powielane Komunikaty, zawierające początkowo zwięzłe wiadomości organiazacyjne, które wkrótce stały się źródłem informacji o stosunkach i warunkach panujących w przemyśle brytyjskim oraz możliwościach zatrudnienia.

Źródłem tych informacji było głównie brytyjskie Ministerstwo Pracy (Ministry of Labour and National Service), które oddało do użytku Stowarzyszeniu na okres całej wojny dobrze wyposażony pokój w jednym ze swoich biur (18 Devonshire Street, później 9 Sussex Square) w Londynie.

Już w połowie 1941 r. poza sprawami administracyjnymi i zatrudnienia rozpoczęto umieszczać w Komunikatach informacje natury ogólnej, dotyczace techników rozsianych przez wojnę po całym świecie oraz artykuły z różnych dziedzin techniki.

Na początku 1942 r. powielane, parustronnicowe wydawnictwo awansowalo do nazwy Biuletynu (Fig.1), w którym komunikat organizacyjny był jedynie drobną częścią; resztę stanowiły artykuły i wiadomości techniczne. Wiele numerów poświęconych było sprawom poszczególnych sekcji fachowych; redagowanych przez przedstawicieli sekcji, którzy wchodzili w skład komitetów redakcyjnych.

W połowie lat 50. z poprawą sytuacji materialnej STP oraz z pewnym dochodem z ogłoszeń komercjalych (przeważnie firm i instytucji polskich), objętość Biuletynu wydawanego przeciętnie co dwa miesiące, wzrosła do kilkudziesięciu stron drukowanych metodą fotolitograficzną (Fig. 3) Poprawił się również jego wygląd zewnętrzny przez nową kolorowaną okładkę. Stał się cenionym periodykiem technicznym (Fig.2).

Poza wydawnictwami Zarządu Głównego w pewnych okresach poszczególne komisje, sekcje oraz oddziały wydawały własne komunikaty, jak również branżowe wydawnictwa techniczne jak: Przegląd Motoryzacyjny, Przegląd Rolniczy. Sekcja Inżynieryjno-Budowlana przez szereg lat, od 1955 r. wydawała własny Biuletyn. Oddział brytyjski SEP-u, którego wielu członków należało również do Sekcji Elektrotechnicznej STP ̶ wydawał regularnie swój Komunikat, aż do rozwiązania w 1986 roku.

Na Walnym Zebraniu STP w 1957 r. wysunięty został projekt wydawania pisma reprezentującego wszystkie polskie organizacje techniczne poza krajem. Wybrany zarząd z prezesem inż. Henrykiem Hajduckim na czele odniósł się entuzjastycznie do tego projektu. Rozpisano w tej sprawie ankietę do bratnich organizacji w Argentynnie, Australii, Belgii, Francji, Kanadzie, Republice Południowej Afryki oraz w USA. Po otrzymaniu pozytywnych odpowiedzi postanowiono wydawać jako kwartalnik pod tytułem Technika i Nauka, a nie w odwrotnej kolejności, bardziej popularnej, gdyż technika stanowiła większość tematyczną tego wydawnictwa.

W miejsce Komunikatów i Biuletynów Zarząd Stowarzyszenia zaczął umieszczać informacje organizacyjno-administracyjne w nowym Biuletynie, nazywanym Biuletynem Organizacyjno-Administra-cyjnym, przeznaczonym do użytku służbowego członków STP.

W roku 2003 wprowadzono gazetowy układ Biuletynu Nr 132/2003 o objętości 6 stron, a w roku następnym umieszczono jego wersję elektroniczną tzw. E-Biuletyn (patrz strona tytułowa oraz wewnątrz witryny STP), wprowadzony do internetu w roku 2003: http://stpuk.org/9156A/WYDAWNICTWA/Biuletyn_STP.aspx

Po uruchomieniu witryny (www.stpuk@stpuk.org) działalność publikacyjna znacznie się rozszerzyła a popularność formy elektronicznej okazała się bardzo praktyczna, zwłaszcza po 2004 roku, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej i nowe fale emigracji polskich techników i inżynierów korzystały z informacyjnej działalności Stowarzyszenia. STP wprowadziło szeroką bazę/sieć połączeń (linków) adresowych profesjonalnych organizacji i instytucji a także wydawnictw i czasopism naukowo-technicznych.

Powyżej przedstawiamy przykłady ksiażek, które ukazały się w kilkunastu ostatnich latach.